banner-xkld

Cảm âm Lữ Khách Qua Thời Gian | Cảm Âm C5-G4

banner-xkld
TAG: xuất khẩu lao động đài loan , chi phí đi xuất khẩu đài loan , chi phi di xuat khau lao dong dai loan , di xkld dai loan , công ty xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan

Cảm âm Lữ Khách Qua Thời Gian | Cảm Âm C5-G4

Cảm âm tham khảo:
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2
Fa2 Sol2 la2 Sol2 Fa2 Sol2 Rê2
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2
Fa2 Sol2 la2 Sol2 la2 Sib2 la2

Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Sol2
Fa2 Sol2 la2 Sol2 Fa2 Sol2 Rê2
Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Fa2 Mi2
Fa2 Sol2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2

Cảm âm sáo trúc Lữ Khách Qua Thời Gian | Cảm Âm C5-G4, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Tag: cong ty xkld dai loan, di dai loan het bao nhieu tien , thu tuc di xkld dai loan , xkld dai loan , xuất khẩu lao động nhật bản, công ty xuất khẩu lao động uy tín, sheet nhạc hay