banner-xkld

Cảm âm Cô phương tự thưởng – Dương Tiểu Tráng

banner-xkld
TAG: xuất khẩu lao động đài loan , chi phí đi xuất khẩu đài loan , chi phi di xuat khau lao dong dai loan , di xkld dai loan , công ty xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan

Cảm âm Cô phương tự thưởng
Rề rề fa fa fa són, son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô mib rê rê đô rê
Rề rề fa fa fa són, son son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô mib rê đô sib
Rề rề fa fa fa són, son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô đô mib rê rê đô rê
Rề rề fa fa fa són, son son fa fa mi rề
RỀ fa fa fa fa đô đô mib rê đô sib
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son lab son fa son
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son lab son fa son
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son lab son fa son
Son son sib sib sib Đố, đố đố sib sib lab fa
Son son sib sib sib sib fa fa lab son fa mib

Cảm âm sáo trúc Cô phương tự thưởng – Dương Tiểu Tráng, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Tag: cong ty xkld dai loan, di dai loan het bao nhieu tien , thu tuc di xkld dai loan , xkld dai loan , xuất khẩu lao động nhật bản, công ty xuất khẩu lao động uy tín, sheet nhạc hay