banner-xkld

Cảm âm Cô Nương Bên Cầu – Cảm Âm Bb4 | nhạc Tik Tok

banner-xkld
TAG: xuất khẩu lao động đài loan , chi phí đi xuất khẩu đài loan , chi phi di xuat khau lao dong dai loan , di xkld dai loan , công ty xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan

Cảm âm Cô Nương Bên Cầu – Cảm Âm Bb4 | nhạc Tik Tok

Cảm âm tham khảo
La Đô2 Đô2, Fa Đô2 Đô2 Đô2
Fa Fa Rê Fa Đô2 La
Fa Rê Fa Fa Fa, Rê Đô Fa Fa
Rê Fa Fa Rê La Sol
Đô2 Đô2 Đô2, Đô2 La Sol Đô2 Đô2
Fa Fa Rê Fa Đô2 La
Rê Fa Fa, Fa Fa Rê Đô Fa
Sol Sol Sol Sol Fa Sol-Fa

Rê2 Rê2 Rê2 Đô2, La Sib Đô2 Đô2 Sib-La
Rê2 Rê2 Rê2 Đô2, La Sib La Fa Fa
Rê Fa Đô2 Đô2 La Sol, Fa Rê Rê Đô2 La
Fa Fa Sol Đô2 Đô2 Đô2, La Sol La Rê La Sol
Đô2 Đô2 La Sol, Fa Rê Rê Đô2 La
Fa Fa Sol Đô2 Đô2 Đô2, La Sol La Rê La Sol
Sol Fa

Cảm âm sáo trúc Cô Nương Bên Cầu – Cảm Âm Bb4 | nhạc Tik Tok, bản cảm âm hay xin được chia sẻ cho các bạn tiêu sáo cùng nhau thưởng thức, Xin cảm ơn các bạn


Tag: cong ty xkld dai loan, di dai loan het bao nhieu tien , thu tuc di xkld dai loan , xkld dai loan , xuất khẩu lao động nhật bản, công ty xuất khẩu lao động uy tín, sheet nhạc hay