banner-xkld

Cảm âm bài Ba Kể Con Nghe

banner-xkld
TAG: xuất khẩu lao động đài loan , chi phí đi xuất khẩu đài loan , chi phi di xuat khau lao dong dai loan , di xkld dai loan , công ty xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan
Cảm âm bài Ba Kể Con Nghe

Cảm âm bài Ba Kể Con Nghe

Cảm âm bài Ba Kể Con Nghe

Fa Fa Fa Sol Fa Đô
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Rê Mi Rê Fa
Fa Fa Fa Sol Fa Fa
Fa Fa Fa Sol Fa Fa

Đố Đố Đố Sol La Sol Rê
Đố Đố Đố Sol La Sol La Sol Fa
Sol La Sol Fa Fa
Sol La Sol Fa Fa
Fa Fa Fa Sol Fa Fa

Đ/K:

Đố Đố La Đố La Sol La
Đố Đố La Đố La Sol La
Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê
Đô Rê Đô Rê Fa Fa
Sol Fa Sol Đố La Sol Fa Sol La

Đố Đố La Đố La Sol La
Đố Đố La Đố La Sol La
Sol Fa Sol Fa Rê Fa Rê
Đô Rê Đô Rê Fa Fa
Sol Fa Sol Đố La Sol Fa Sol Fa


Tag: cong ty xkld dai loan, di dai loan het bao nhieu tien , thu tuc di xkld dai loan , xkld dai loan , xuất khẩu lao động nhật bản, công ty xuất khẩu lao động uy tín, sheet nhạc hay

Leave a Comment