banner-xkld

Học đệm hát guitar – Các ký hiệu hợp âm

banner-xkld
TAG: xuất khẩu lao động đài loan , chi phí đi xuất khẩu đài loan , chi phi di xuat khau lao dong dai loan , di xkld dai loan , công ty xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan

Học đệm hát guitar - Các ký hiệu hợp âm
Học đệm hát guitar – Các ký hiệu hợp âm

Các ký hiệu hợp âm

Đô: C
Rê: D
Mi: E
Fa: F
Sol: G
La: A
Si: B

Với X là ký hiệu đại diện cho C, D, E, F, G, A hoặc B thì:
X hay Xmaj: ký hiệu các hợp âm trưởng.
Ví dụ: C: Đô trưởng, D: Rê trưởng, A: La trưởng…
Xm: ký hiệu các hợp âm thứ.
Ví dụ: Cm: Đô thứ, Dm: Rê thứ, Am: La thứ…
X#: ký hiệu các hợp âm thăng (tăng nửa cung) trưởng.
Ví dụ: A#: La thăng trưởng, C#: Đô thăng trưởng…
X#m: Ký hiệu các hợp âm thăng thứ.
Ví dụ: A#m: La thăng thứ, D#m: Rê thăng thứ…
Xb: Ký hiệu các hợp âm giáng (giảm nửa cung) trưởng.
Ví dụ: Bb: Si giáng trưởng, Eb: Mi giáng trưởng
X7 hay Xmaj7: Ký hiệu các hợp âm 7 trưởng:
Ví dụ: C7: Đô bảy, E7: Mi bảy
Xm7: Ký hiệu các hợp âm thứ bảy.
Ví dụ: Dm7: Rê thứ bảy, Gm7: Sol thứ bảy
Ngoài ra còn có: Xm6: thứ sáu, Xsus: suspension (treo lơ lửng)…
Bài viết đăng bởi 1000 Bài hợp âm guitar hay

Tag: cong ty xkld dai loan, di dai loan het bao nhieu tien , thu tuc di xkld dai loan , xkld dai loan , xuất khẩu lao động nhật bản, công ty xuất khẩu lao động uy tín, sheet nhạc hay

Leave a Comment