banner-xkld

Các note trên cần đàn và quy luật dịch chuyển note

banner-xkld
TAG: xuất khẩu lao động đài loan , chi phí đi xuất khẩu đài loan , chi phi di xuat khau lao dong dai loan , di xkld dai loan , công ty xuất khẩu lao động, xuất khẩu lao động đài loan
hoc guitar
hoc guitar

Các note trên cần đàn và quy luật dịch chuyển note

Click để phóng to ảnh
Ta có thứ tự các Phím đàn trên cần đàn đánh số.  Phím “0” là dây buông

Click để phóng to ảnh
Giữa 2 phím là khoảng trống để bấm dây (Còn gọi là cung đàn)

Click để phóng to ảnh
Bấm dây cần phải vuông góc vào mặt phím đàn

Click để phóng to ảnh
Cách đặt ngón tay Cái
Click để phóng to ảnh
Thứ tự các Cung đàn H1
Click để phóng to ảnh
Thứ tự cung đàn H2
Click để phóng to ảnh
Quy luật quan hệ dịch chuyển vị trí các Note trên Cần đàn theo Cung đàn

Giải thích quy luật:
– Giữa Note La (A) và Note Si (B), Note Đô (C) và Note Rê (D), Note Rê (D) và Note Mi (E), Note Fa (F) và Note Sol (G), Note Sol (G) và Note La (A) cách nhau 1 Cung đàn.
– Chỉ riêng giữa Note Si (B) và Note Đô (C), Note Mi (E) và note Fa (F) cách nhau 1/2 Cung đàn.
– 1/2 Cung là khoảng cách giữa 2 Phím đàn liên tiếp bất kỳ.
– 1 Cung = 2 lần 1/2 Cung liên tiếp bất kỳ.
– 1 Note X bất kỳ dịch lên 1/2 Cung sẽ trở thành X# (Thăng)
– 1 Note X bất kỳ dịch xuống 1/2 Cung sẽ trở thành Xb (Giáng)

– B và C, E và F chỉ cách nhau 1/2 cung nên sẽ không có B# hay Cb, tương tự không có E# và Fb.
*Chú ý:* Vậy với quy luật trên ta dễ dàng suy luận ra tất cả các Note trên cần đàn chỉ từ các Note trên dây Buông (Phím 0). Các Note trên dây buông còn gọi là Note gốc. Quy luật này cũng áp dụng cho quan hệ giữa các hợp âm luôn nhé !
Click để phóng to ảnh
Dịch chuyển của Note E (Dây buông) lặp lại tại Phím thứ 12 trên cần đàn
Click để phóng to ảnh
Tất cả các Note dịch chuyển trên cần đàn. Các Note ở Phím 0 là dây buông

5. Tay trái và các thế bấm hợp âm.


Click để phóng to ảnh
Quy ước bàn tay trái để bấm các hợp âm
Click để phóng to ảnh
Cách đặt tay trái lên cần đàn

Các hợp âm cơ bản và thế bấm (Bạn nên thuộc lòng)


Đô trưởng
Đô thứ
Đô bảy
Rê trưởng
Rê thứ
Rê bảy
Mi trưởng
Mi thứ
Mi bảy
Fa trưởng
Fa bảy
Sol trưởng
Sol bảy
La trưởng
La thứ
La bảy
Si trưởng
Si thứ
Si bảy
Bài viết đăng bởi 1000 Bài hợp âm guitar hay

Tag: cong ty xkld dai loan, di dai loan het bao nhieu tien , thu tuc di xkld dai loan , xkld dai loan , xuất khẩu lao động nhật bản, công ty xuất khẩu lao động uy tín, sheet nhạc hay

Leave a Comment